•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek 08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek   08:00 - 16:00

Telefon do Działu Eksploatacji:

22 638 20 25

 

 

 

Zakres zadań Działu Eksploatacji obejmuje:

 • dbanie o stan sanitarno-porządkowy budynków i terenów przyległych

 • przyjmowanie i rejestrowanie w kontrolkach zgłoszeń mieszkańców o usterkach w zakresie dźwigów, instalacji RTV, domofonów i wywozu nieczystości
 • przydzielanie miejsc postojowych na administracyjnych parkingach grodzonych zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych [...]
 • prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych
 • wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób oraz nowych właścicieli  
 • odbieranie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych
 • odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji
 • współpracę ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa na Osiedlu
 • prowadzenie spraw dotyczących lokali użytkowych, dzierżaw terenu oraz reklam
 • projektowanie nowych nasadzeń oraz ich realizacja
 • pielęgnację istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów