•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek      08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek        08:00 - 16:00

 

Telefon do Działu Technicznego:

22 638 15 18

 

 

 

Zakres zadań Działu Technicznego obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów
 • organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów
 • uczestniczenie w komisjach dot.spraw ogólnobudowlanych i innych oraz sporządzanie stosownych protokołów
 • nadzorowanie prac związanych z kontrolami okresowymi budynków
 • systematyczna kontrola jakości wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi
 • sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom
 • kontrola dokonanych samowoli budowlanych
 • kompletowanie dokumentacji i protokołów budynków
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotywanie wykonanych remontów w budynkach
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w budynkach i posesjach
 • bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód
 • rejestrowanie usług lokatorskich

 

Zadania Działu Mediów:

 • bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących rozliczania centralnego ogrzewania
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie opomiarowania Osiedla w podzielniki ciepła
 • przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzonych podzielnikach ciepła i ciepłomierzach oraz przekazywanie ich do firmy rozliczeniowej
 • rozliczanie lokali użytkowych, dzierżaw terenu za zużycie mediów.