•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek               8.00 - 18.00

wtorek, środa, piątek                  8.00 - 16.00

 

Telefon do Działu Księgowości:

22 638 15 21

 

 


Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Od 01 stycznia 2012 każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.
W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego.
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.