• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

Telefon bezpośredni do Działu Księgowości

22 638 17 58

 

 

 

Opłaty z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

Od 01 lutego 2011 r. każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.

W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego. Za nieterminowe wnoszenie oplat naliczane są odsetki ustawowe.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń

 


 

 

 

Beata MECHOWICZ

Główny Księgowy

tel. 22 638 17 58 

 

 

Grażyna BUCZYŃSKA

Specjalista ds. finansowo - księgowych

tel. 22 638 17 58 w. 225

 

 

Iwona AKSAMITOWSKA

Specjalista ds. finansowo - księgowych

tel. 22 638 17 58 w. 223

 

 

Agnieszka TRZEBIATOWSKA

Specjalista ds. windykacji

tel. 22 638 17 58 w. 223

 

 

Agnieszka ZIELIŃSKA

Inspektor ds. księgowości

tel. 22 638 17 58 w. 224

 

 

Renata GRZEGORCZYK

Referent ds. księgowości

tel. 22 638 17 58 w.224

 

 

Sylwia PIAST

Specjalista ds. finansowo - księgowych

tel. 22 638 17 58 w. 224 

 

 

 

 

Telefony do Działu Technicznego:

W sprawach ogólnobudowlanych i elektrycznych :

22 638-51-30 wew. 218, 229 oraz 508 087 628

 

W sprawach dźwigów i hydrauliki  :

22 638-51-30 wew. 213, 216, 221 oraz 512 496 111

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

 

Zakres zadań Działu Technicznego obejmuje:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów.

2. Przekazywanie zgłoszeń konserwatorom.

3. Organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów i robotników.

4. Sporządzanie zapotrzebowań na materiały, urządzenia, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do pracy.

5. Uczestniczenie w komisjach dot. spraw ogólnobudowlanych i innych oraz sporządzanie stosownych protokołów.

6. Nadzorowanie prac związanych z okresowymi przeglądami budynków.

7. Systematyczna kontrola jakości wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi.

8. Sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom.

9. Kontrola dokonanych samowoli budowlanych.

10. Przyjmowanie interesantów oraz załatwianie korespondencji z zachowaniem terminów ustalonych przepisami.

11. Kompletowanie dokumentacji i protokołów budynków.

12. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotowywanie wykonanych remontów w budynkach.

13. Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i P.poż. w budynkach i posesjach.

14. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem budynków do zimy.

15. Bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód.

16. Rejestrowanie usług lokatorskich.

 


 

 

Bożena BARTNIK

Z-ca Dyrektora Osiedla Bemowo IV

Kierownik Działu Technicznego

tel. 22 638-51-30

 

 

 

Andrzej KARPIŃSKI

Specjalista ds. technicznych

Sprawy ogólnobudowlane i elektryczne

22 638-51-30  w. 218

508 087 628

 

 

 

Krzysztof TROJANEK

Specjalista ds. technicznych

W sprawach dźwigów i hydrauliki

22 638-51-30  w. 216

512 496 111

 

 

 

Agnieszka JUSZCZEL

Inspektor ds. technicznych

W sprawach dźwigów i hydrauliki

22 638-51-30  w. 213

512 496 111

 

 

 

Zuzanna JURKOWSKA

Inspektor ds. technicznych

Sprawy ogólnobudowlane i elektryczne

22 638-51-30  w. 229

508 087 628

 

 

 

Adrian ZIELIŃSKI

Inspektor ds. technicznych

W sprawach dźwigów i hydrauliki

22 638-51-30  w. 221

512 496 111

 

 

 

 

 

 


 

 

Plan rzeczowy remontów na rok 2020

   

L.p.

Wyszczególnienie

1

Modernizacja klatek schodowych (5 bud.); Bandrowskiego 9  i 5, Blatona 1, Wolfkego 15a, 15

2

Wymiana instalacji centr. ogrzew. wraz z grzejnikami; Widawska 27 

3

Remont poziomów kanalizacji w piwnicy; Bandrowskiego 7 i 9

4

Modernizacja i naprawa dróg,  wymiana i wykonanie chodników 

5

Remonty dźwigów-5 szt. (zgodnie z wynikami RESURSU) i modefrnizacje kabin - 5 szt. Bandrowskiego 7,9  i Wrocławska 16

6

Remont zewnętrznych podestów, schodów, zjazdów, murków itp. (roboty lastrykarskie)

7

Wymiana suchych pionów p. poż. na mokre; I etap- instalacja pomp p. poż w hydroforni H-428 (Bandrowskiego 4A)

8

Remont dachów (2 bud.); Wrocławska 16 ,  Wrocławska 20 (I etap)

9

Remont daszków (4 bud. 11 daszków); Bandrowskiego 2, R. Bailly 9 i 13, Sołtana 3 

10

Remont elewacji i balkonów Powstańców Śląskich 108C - strona wschodnia

11

Naprawa elewacji Wrocławska 16 

12

Usuwanie zagrzybienia z  elewacji budynków nieruchomość  VIII

13

Remont 12 szt. balkonów; Widawska 21

14

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego między budynkami Wolfkego/ Sołtana 2 etap

15

Wymiana drzwi do komór zsypowych (3 bud.); Blatona 1  , Bandrowskiego 7 i 9

16

Wymiana bram garażowych Powstańców Śląskich 106 (szt. 2)

17

Wymiana przewodów wodociągowych między hydrofornią Sołtana 8 a budynkami przy ul. Sołtana 3, 7, 12 i 14 (II etap)

18

Roboty nieprzewidziane: dokumentacja projektowa, ekspertyzy, czyszczenie separatorów, wykonanie krat i poręczy, uszczelnianie przecieków itp.

 

 

 


 

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

Telefon bezpośredni do Działu Eksploatacji:

22 836 31 83

 

Zakres zadań Działu Eksploatacji obejmuje:

1. Kontrolę budynków, terenów zewnętrznych oraz placów zabaw.

2. Prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych.

3. Wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób oraz nowych właścicieli.

4. Odbieranie i przekazywanie lokali mieszklanych i użytkowych.

5. Odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji.

6. Przygotowanie informacji do gablot wewnętrznych i zewnętrznych.

7. Współpracę ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa na Osiedlu.

8. Stałą współpracę z firmą wywożącą nieczystości - wydaje zlecenia, zamawia dodatkowe kontenery na trawę, gałęzie i gruz.

9. Prowadzenie ewidencji reklam, opiniowanie wniosków oraz ustalanie miejsc do zamontowania reklam.

10. Projektowanie nowych nasadzeń oraz ich realizacja.

11. Pielęgnację istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów.

12. Organizację i realizację usuwania skutków zimy.

13. Stała współpraca z Działem Technicznym.

14. Współpraca z komornikiem w czynnościach eksmisyjnych.

15. Zabezpieczanie zwalnianych lokali i powadamianie na piśmie Dział Członkowsko-Mieszkaniowy.

16. Wydawanie i prowadzenie rejestru pilotów i kart dostępu do garaży.

17. Dokonywanie obmiaru budynków i terenów wokół budynków.

18. Przygotowywanie umów najmu oraz umów z osobami zewnątrz.

19. Bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód.

20. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i gospodarzy budynków.

 


 

Joanna NIESTÓJ

Kierownik Działu Eksploatacji

tel.22 836-31-83

kom.513-016-836 (w godzinach pracy Administracji)

 

Kinga KOZIEŁ

Administrator

tel.22 836-31-83 

kom. 517-875-141 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Powstańców Śląskich 104,106,106A,106B,106C,106D,108,108A,108B,108C

Wrocławska 18

 

Agata BIENIEWSKA

Administrator

tel.22 836-31-83 

kom. 513-016-920 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Blatona 1.2,3,4,6;

Sołtana 2,3,4,6,7,10,12,14;

Wolfkego 7,9,11,13,14,15,15A,16,18;

Oławska 5.

 

Wiesława BUCHALSKA

Starszy Administrator

tel.22 836-31-83

kom. 513-016-825 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13;

Bandrowskiego 1,2,3,5,7,8,9,10;

Wrocławska 14,16;

Widawska 1,3.

 

Anna TROJANOWSKA

Administrator

tel. 22 836-31-83

kom. 508-087-613 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Widawska 5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,17 garaż;

Wolfkego 1,2,4,6,8,10;

Wrocławska 20,20A,20B.

 

 


 

1. Awarie dźwigów:

     - LIFT MALKO                                                                 22 796 02 25, 509 920 397

     - Kone                                                                             22 543 90 50

2. Awarie instalacji hydraulicznej (wodociągowo-kanalizacyjne w lokalach):

     - EL-GANC                                                                     601 320 712

3. Awarie bram garazowych:

     - Automatic Control                                                        509 333 580

4. Firma sprzatajaca:

     - TEST                                                                             669 279 069

5. Komisariat Policji:

      - ul. Pirenejska 3A                                                          22 603 77 74

     - ul. Raginisa 4                                                                22 603 76 63

     - ul. Żytnia  36                                                                  22 603 77 48

6. Straż Miejska                                                                   986

7. Pogotowie Gazowe                                                         992, 22 628 45 97, 22 628 45 87

8. Pogotowie ratunkowe                                                      999, 22 628 45 97

9. Państwowa Straz Pożarna                                              998

    - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

      ul. Powstańców Śląskich 67/69                                     22 596 70 70

10. Pogotowie SPEC (brak c.o i c.w w budynku)              993

11. Pogotowie MPWiK (awarie uliczne)                             994

12. Pogotowie elektroenergetyczne (zgłaszanie braku energii do budynku i zabezpieczenie

     przedlicznikowego do lokali na kl.schodowych)            991, 22 821 31 31, 22 821 46 46                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka Osiedla


Osiedle Bemowo IV położone jest na obszarze 39,37 ha.

Posiada uregulowany stan prawny terenów - akty notarialne wieczystego użytkowania gruntów z wpisami do ksiąg wieczystych.

W Osiedlu zamieszkuje 10 981 osób.

 

Powierzchnia  wynosi:

- lokali mieszkalnych                                             285 929,47 m kw.

- lokali użytkowych                                                 17 130,28 m kw.

w tym:

- lokali własnościowych                                         14 938,73 m kw.

- miejsc postojowych w garażach

  i parkingach wielopoziomowych                         23 529,89 m kw.

 

Administracja Osiedla Bemowo IV w swoich zasobach posiada:

 

69 budynków mieszkalnych

lokale użytkowe: 130 własnościowe, 27 wynajmowanych

7 wolnostojących pawilonów

2 budynki handlowo-usługowe

1 dzierżawa terenu

1 parking wielopoziomowy

17 placów zabaw

6 hydroforni

 

 

Zarządzamy następującymi budynkami:

 

  • K.Bandrowskiego 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
  • Blatona 1, 2, 3, 4, 6
  • Oławska 5
  • Sołtana 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14
  • R.Bailly 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
  • Powstańców Śląskich 104,106,106A,106B,106C,106D,108,108A,108B,108C
  • Widawska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 17 garaż
  • M.Wolfkego 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15A, 16, 18
  • Wrocławska 14, 16, 18, 20, 20A, 20B

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Administracja Osiedla BEMOWO IV

ul. M. Wolfkego 14, 01-494 Warszawa

 

 

Władysław KAWIAK 

Pełnomocnik Zarządu Dyrektor Osiedla Bemowo IV

 

Dyrektor Osiedla przyjmuje interesantów

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

 

Karina KRZEMIŃSKA

Sekretariat

tel. 22 638 51 30 wew. 211

fax 22 638 53 40

poniedziałek- piątek             08:00 - 16:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.