•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

Telefon bezpośredni do Działu Eksploatacji:

22 836 31 83

 

Zakres zadań Działu Eksploatacji obejmuje:

1. Kontrolę budynków, terenów zewnętrznych oraz placów zabaw.

2. Prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych.

3. Wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób oraz nowych właścicieli.

4. Odbieranie i przekazywanie lokali mieszklanych i użytkowych.

5. Odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji.

6. Przygotowanie informacji do gablot wewnętrznych i zewnętrznych.

7. Współpracę ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa na Osiedlu.

8. Stałą współpracę z firmą wywożącą nieczystości - wydaje zlecenia, zamawia dodatkowe kontenery na trawę, gałęzie i gruz.

9. Prowadzenie ewidencji reklam, opiniowanie wniosków oraz ustalanie miejsc do zamontowania reklam.

10. Projektowanie nowych nasadzeń oraz ich realizacja.

11. Pielęgnację istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów.

12. Organizację i realizację usuwania skutków zimy.

13. Stała współpraca z Działem Technicznym.

14. Współpraca z komornikiem w czynnościach eksmisyjnych.

15. Zabezpieczanie zwalnianych lokali i powadamianie na piśmie Dział Członkowsko-Mieszkaniowy.

16. Wydawanie i prowadzenie rejestru pilotów i kart dostępu do garaży.

17. Dokonywanie obmiaru budynków i terenów wokół budynków.

18. Przygotowywanie umów najmu oraz umów z osobami zewnątrz.

19. Bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód.

20. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i gospodarzy budynków.