• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

Telefon bezpośredni do Działu Eksploatacji:

22 836 31 83

 

Zakres zadań Działu Eksploatacji obejmuje:

1. Kontrolę budynków, terenów zewnętrznych oraz placów zabaw.

2. Prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych.

3. Wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób oraz nowych właścicieli.

4. Odbieranie i przekazywanie lokali mieszklanych i użytkowych.

5. Odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji.

6. Przygotowanie informacji do gablot wewnętrznych i zewnętrznych.

7. Współpracę ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa na Osiedlu.

8. Stałą współpracę z firmą wywożącą nieczystości - wydaje zlecenia, zamawia dodatkowe kontenery na trawę, gałęzie i gruz.

9. Prowadzenie ewidencji reklam, opiniowanie wniosków oraz ustalanie miejsc do zamontowania reklam.

10. Projektowanie nowych nasadzeń oraz ich realizacja.

11. Pielęgnację istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów.

12. Organizację i realizację usuwania skutków zimy.

13. Stała współpraca z Działem Technicznym.

14. Współpraca z komornikiem w czynnościach eksmisyjnych.

15. Zabezpieczanie zwalnianych lokali i powadamianie na piśmie Dział Członkowsko-Mieszkaniowy.

16. Wydawanie i prowadzenie rejestru pilotów i kart dostępu do garaży.

17. Dokonywanie obmiaru budynków i terenów wokół budynków.

18. Przygotowywanie umów najmu oraz umów z osobami zewnątrz.

19. Bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód.

20. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i gospodarzy budynków.

 


 

Joanna NIESTÓJ

Kierownik Działu Eksploatacji

tel.22 836-31-83

kom.513-016-836 (w godzinach pracy Administracji)

 

Kinga KOZIEŁ

Administrator

tel.22 836-31-83 

kom. 517-875-141 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Powstańców Śląskich 104,106,106A,106B,106C,106D,108,108A,108B,108C

Wrocławska 18

 

Agata BIENIEWSKA

Administrator

tel.22 836-31-83 

kom. 513-016-920 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Blatona 1.2,3,4,6;

Sołtana 2,3,4,6,7,10,12,14;

Wolfkego 7,9,11,13,14,15,15A,16,18;

Oławska 5.

 

Wiesława BUCHALSKA

Starszy Administrator

tel.22 836-31-83

kom. 513-016-825 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13;

Bandrowskiego 1,2,3,5,7,8,9,10;

Wrocławska 14,16;

Widawska 1,3.

 

Anna TROJANOWSKA

Administrator

tel. 22 836-31-83

kom. 508-087-613 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

Widawska 5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,17 garaż;

Wolfkego 1,2,4,6,8,10;

Wrocławska 20,20A,20B.

 

 


 

1. Awarie dźwigów:

     - LIFT MALKO                                                                 22 796 02 25, 509 920 397

     - Kone                                                                             22 543 90 50

2. Awarie instalacji hydraulicznej (wodociągowo-kanalizacyjne w lokalach):

     - EL-GANC                                                                     601 320 712

3. Awarie bram garazowych:

     - Automatic Control                                                        509 333 580

4. Firma sprzatajaca:

     - TEST                                                                             669 279 069

5. Komisariat Policji:

      - ul. Pirenejska 3A                                                          22 603 77 74

     - ul. Raginisa 4                                                                22 603 76 63

     - ul. Żytnia  36                                                                  22 603 77 48

6. Straż Miejska                                                                   986

7. Pogotowie Gazowe                                                         992, 22 628 45 97, 22 628 45 87

8. Pogotowie ratunkowe                                                      999, 22 628 45 97

9. Państwowa Straz Pożarna                                              998

    - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

      ul. Powstańców Śląskich 67/69                                     22 596 70 70

10. Pogotowie SPEC (brak c.o i c.w w budynku)              993

11. Pogotowie MPWiK (awarie uliczne)                             994

12. Pogotowie elektroenergetyczne (zgłaszanie braku energii do budynku i zabezpieczenie

     przedlicznikowego do lokali na kl.schodowych)            991, 22 821 31 31, 22 821 46 46