• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

1. Awarie dźwigów:

     - LIFT MALKO                                                                 22 796 02 25, 509 920 397

     - Kone                                                                             22 543 90 50

2. Awarie instalacji hydraulicznej (wodociągowo-kanalizacyjne w lokalach):

     - EL-GANC                                                                     601 320 712

3. Awarie bram garazowych:

     - Automatic Control                                                        509 333 580

4. Firma sprzatajaca:

     - TEST                                                                             669 279 069

5. Komisariat Policji:

      - ul. Pirenejska 3A                                                          22 603 77 74

     - ul. Raginisa 4                                                                22 603 76 63

     - ul. Żytnia  36                                                                  22 603 77 48

6. Straż Miejska                                                                   986

7. Pogotowie Gazowe                                                         992, 22 628 45 97, 22 628 45 87

8. Pogotowie ratunkowe                                                      999, 22 628 45 97

9. Państwowa Straz Pożarna                                              998

    - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

      ul. Powstańców Śląskich 67/69                                     22 596 70 70

10. Pogotowie SPEC (brak c.o i c.w w budynku)              993

11. Pogotowie MPWiK (awarie uliczne)                             994

12. Pogotowie elektroenergetyczne (zgłaszanie braku energii do budynku i zabezpieczenie

     przedlicznikowego do lokali na kl.schodowych)            991, 22 821 31 31, 22 821 46 46