•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Telefony do Działu Technicznego:

W sprawach ogólnobudowlanych i elektrycznych :

22 638-51-30 wew. 218, 229 oraz 508 087 628

 

W sprawach dźwigów i hydrauliki  :

22 638-51-30 wew. 213, 216, 221 oraz 512 496 111

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

 

Zakres zadań Działu Technicznego obejmuje:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów.

2. Przekazywanie zgłoszeń konserwatorom.

3. Organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów i robotników.

4. Sporządzanie zapotrzebowań na materiały, urządzenia, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do pracy.

5. Uczestniczenie w komisjach dot. spraw ogólnobudowlanych i innych oraz sporządzanie stosownych protokołów.

6. Nadzorowanie prac związanych z okresowymi przeglądami budynków.

7. Systematyczna kontrola jakości wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi.

8. Sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom.

9. Kontrola dokonanych samowoli budowlanych.

10. Przyjmowanie interesantów oraz załatwianie korespondencji z zachowaniem terminów ustalonych przepisami.

11. Kompletowanie dokumentacji i protokołów budynków.

12. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotowywanie wykonanych remontów w budynkach.

13. Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i P.poż. w budynkach i posesjach.

14. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem budynków do zimy.

15. Bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód.

16. Rejestrowanie usług lokatorskich.