•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

   ⇑ W załączniku przedstawiamy Panstwu:  HARMONOGRAM OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH ORAZ SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ W 2020 ROKU NA OSIEDLU BEMOWO IV


Godziny przyjęć interesantów:

poniedzialek,czwartek 8:00 - 18:00

wtorek,środa,piątek 8:00 - 16:00

 

 

 

Bezpośrednie telefony do Działu Technicznego:

22 836 05 24

W sprawach ogólnobudowlanych i elektrycznych : 508 087 628

W sprawach dźwigów i hydrauliki  : 512 496 111

 

 

 

Zakres zadań Działu Technicznego obejmuje:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów.

2. Przekazywanie zgłoszeń konserwatorom.

3. Organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów i robotników.

4. Sporządzanie zapotrzebowań na materiały, urządzenia, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do pracy.

5. Uczestniczenie w komisjach dot. spraw ogólnobudowlanych i innych oraz sporządzanie stosownych protokołów.

6. Nadzorowanie prac związanych z okresowymi przeglądami budynków.

7. Systematyczna kontrola jakości wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi.

8. Sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom.

9. Kontrola dokonanych samowoli budowlanych.

10. Przyjmowanie interesantów oraz załatwianie korespondencji z zachowaniem terminów ustalonych przepisami.

11. Kompletowanie dokumentacji i protokołów budynków.

12. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotowywanie wykonanych remontów w budynkach.

13. Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i P.poż. w budynkach i posesjach.

14. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem budynków do zimy.

15. Bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód.

16. Rejestrowanie usług lokatorskich.

 


 

 

Bożena BARTNIK

Z-ca Dyrektora Osiedla Bemowo IV

Kierownik Działu Technicznego

tel. 22 638-51-30

 

 

 

Andrzej KARPIŃSKI

Specjalista ds. technicznych

22 638-51-30  w. 218

508 087 628

 

 

 

Krzysztof TROJANEK

Specjalista ds. technicznych

22 638-51-30  w. 216

512 496 111

 

 

 

Agnieszka JUSZCZEL

Inspektor ds. technicznych

22 638-51-30  w. 213

512 496 111

 

 

 

Zuzanna JURKOWSKA

Inspektor ds. technicznych

22 638-51-30  w. 229

508 087 628

 

 

 

Adrian ZIELIŃSKI

Inspektor ds. technicznych

22 638-51-30  w. 221

512 496 111

 

 

 

 

 

 


 

 

Plan rzeczowy remontów na rok 2020

   

L.p.

Wyszczególnienie

1

Modernizacja klatek schodowych (5 bud.); Bandrowskiego 9  i 5, Blatona 1, Wolfkego 15a, 15

2

Wymiana instalacji centr. ogrzew. wraz z grzejnikami; Widawska 27 

3

Remont poziomów kanalizacji w piwnicy; Bandrowskiego 7 i 9

4

Modernizacja i naprawa dróg,  wymiana i wykonanie chodników 

5

Remonty dźwigów-5 szt. (zgodnie z wynikami RESURSU) i modefrnizacje kabin - 5 szt. Bandrowskiego 7,9  i Wrocławska 16

6

Remont zewnętrznych podestów, schodów, zjazdów, murków itp. (roboty lastrykarskie)

7

Wymiana suchych pionów p. poż. na mokre; I etap- instalacja pomp p. poż w hydroforni H-428 (Bandrowskiego 4A)

8

Remont dachów (2 bud.); Wrocławska 16 ,  Wrocławska 20 (I etap)

9

Remont daszków (4 bud. 11 daszków); Bandrowskiego 2, R. Bailly 9 i 13, Sołtana 3 

10

Remont elewacji i balkonów Powstańców Śląskich 108C - strona wschodnia

11

Naprawa elewacji Wrocławska 16 

12

Usuwanie zagrzybienia z  elewacji budynków nieruchomość  VIII

13

Remont 12 szt. balkonów; Widawska 21

14

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego między budynkami Wolfkego/ Sołtana 2 etap

15

Wymiana drzwi do komór zsypowych (3 bud.); Blatona 1  , Bandrowskiego 7 i 9

16

Wymiana bram garażowych Powstańców Śląskich 106 (szt. 2)

17

Wymiana przewodów wodociągowych między hydrofornią Sołtana 8 a budynkami przy ul. Sołtana 3, 7, 12 i 14 (II etap)

18

Roboty nieprzewidziane: dokumentacja projektowa, ekspertyzy, czyszczenie separatorów, wykonanie krat i poręczy, uszczelnianie przecieków itp.