•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek 8:00- 16:00

 

Telefon bezpośredni do Działu Księgowości

22 638 17 58

 

 

 

Opłaty z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

Od 01 lutego 2011 r. każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.

W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego. Za nieterminowe wnoszenie oplat naliczane są odsetki ustawowe.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń