•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Charakterystyka osiedla

 

Osiedle położone jest na obszarze 33,78 ha.

Posiada uregulowany stan prawny 32,50 ha terenów-

akty notarialne wieczystego użytkowania gruntów z wpisami do ksiąg wieczystych.

 

Nieuregulowanych jest 1,28 ha.

 

Powierzchnia zasobów administracji Osiedla GÓRCE wynosi:

lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi

201 289,11 m2 

lokali użytkowych

6 954,69 m2 

lokali garażowych

9 852,53 m2 

miejsc postojowych na parkingach

9 061,89 m2