•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

Attachments:
Download this file (plan remontów na rok 2020.pdf)plan remontów na rok 2020.pdf359 kB

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek      08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek        08:00 - 16:00

 

 

Zadania Działu Technicznego:

 • przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów
 • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem budynków w dobrym stanie technicznym
 • organzowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów
 • sporządzanie zapotrzebowań na materiały, urządzania, sprzęt niezbędny do wykonania prac
 • uczestniczenie w komisjach technicznych oraz sporządzanie stosownych protokołów
 • nadzorowanie prac związanych z okresowymi przeglądami budynków
 • systematyczna kontrola jakości wykonynanych robót zgodnie z warunkami technicznymi
 • wykonywanie wycen i kosztorysów planowanych prac remontowych
 • sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom
 • kontrola dokonanych samowoli budowlanych
 • kompletowanie dokumentacji i protokołów budynku
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotowywanie wykonanych remontów w budynkach
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w budynkach i na posesjach
 • bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód
 • rejestrowanie usług lokatorskich
 • przyjmowanie interesantów oraz załatwianie korespondencji z zachowaniem terminów ustalonych przepisami
 • bieżąca obsługa mieszkańcóww zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących prawidlowości dzialania urządzeń pomiarowych (wodomierze, ciepłomierze, podzielniki ciepła)
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie opomiarowania Osiedla w urządzenia pomiarowe
 • przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonych uszkodzonych podzielników ciepła, ciepłomierzy i wodomierzy oraz przekazywanie ich do firmy rozliczeniowej