•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek     08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek        08:00 - 16:00

 

 

Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 15-go każdego miesiąca.

Od 01 lutego 2011r. każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.
W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potraceń.

 

Konto główne Administracji Osiedla GÓRCE:

Bank PKO BP SA Oddział 7   23 1020 1185 0000 4502 0142 8424