•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

            OSIEDLE BEMOWO I/II

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola Administracja Osiedla Bemowo I/II informuje, że posiada wolne lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej:    

  • ul. Uniejowska 6 lok. 5A (pow. 60,96 m2), parter (wszystkie media)   
  • ul. Uniejowska 6 lok. 3   (pow. 38,97 m2), parter (wszystkie media)                                                                   

     Podania proszę składać w sekretariacie (pok. 8) przy ul. Wrocławskiej 3 - tel. 22 638 20 25

 

 

 BEMOWO IV

 

      Administracja Osiedla Bemowo IV Spółdzielni Mieszkaniowej Wola informuje o przyjmowaniu ofert na wynajęcie lokalu użytkowego o projektowanej powierzchni 314 m2  z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy. 

Lokal będzie usytuowany w parterze budynku mieszkalnego realizowanego jako nowa inwestycja przy ul. Widawska/Sołtana. Termin zakończenia inwestycji grudzień 2018 r. Wykończenie lokalu wraz z jego adaptacją na potrzeby sklepu spożywczego będzie pozostawało w gestii najemcy. 

Oferty z podaniem proponowanej ceny najmu za 1 m2 powierzchni należy składać w sekretariacie Administracji Osiedla Bemowo IV w Warszawie ul. Wolfkego 14 pok. nr 6 w terminie do 31 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat lokalu i warunków wynajęcia będą udzielane przez pracowników Działu Eksploatacji pok.  nr 2  tel. 22 836 31 83.

 

        Administracja Osiedla Bemowo IV Spółdzielni Mieszkaniowej Wola informuje, że posiada wolny lokal użytkowy przy ul. Sołtana 10  o powierzchni 17,80 m2. Podania należy składać w sekretariacie Administracji (pok. 6) przy ul. Wolfkego 14.