•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że weszła w życie Uchwała Rady m.st. Warszawy  nr L/1217/2017 w sprawie „określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych” na podstawie której istnieje możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  z bonifikata 95%.

W związku z tym w oparciu  o ww. Uchwałę oraz Ustawę z dnia 29.07.2005 r. „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego   w prawo własności nieruchomości„ Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA złożyła wnioski do Urzędu Dzielnicy Bemowo o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność z zastosowaniem 95 % bonifikaty.