•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
Etykiety: Zarzad

 

Informujemy, że uchwały z posiedzeń Zarządu, publikowane są przez okres miesiąca.

 

- Uchwała nr 33/2019 - odwołanie pełnomocnictwa byłemu pracownikowi Spółdzielni;

- Uchwała nr 34/2019 - powierzenie stanowiska pełniącego obowiązki Kierownika p. Pawłowi Błaszczykowi