•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

ADM GÓRCE informuje, że w okresie od dnia 11.06.2019r. do 30.06.2019r. prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ulicy Arki Bożka.

W w/w okresie wystąpią utrudnienia związane z korzystaniem z przejazdu ulicą.

Prace remontowe będzie wykonywała firma LIRA-BUD Warszawa