• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Historia działalności kulturalno - edukacyjnej i sportowej w SM WOLA 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA w Warszawie istnieje od 40 lat, w jej zasobach zamieszkuje ok. 30 tys. ludzi. Jest to duże miasto, w którym obok mieszkań powinny znaleźć się również placówki zapewniające mieszkańcom dostęp do kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Cytat ze Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA:

            ...” paragraf 4 ust 2. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo - kulturalną w tym rekreacyjno - sportową na rzecz swych członków i ich środowiska".  

  W 1981 roku po zasiedleniu nowo wybudowanych budynków Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pierwszych tego typu placówek. Na początek Spółdzielnia przeznaczyła na nie lokale mieszkalne w osiedlu

Bemowo I/II i Bemowo IV, po dokonaniu adaptacji pomieszczeń w 1982 roku placówki te rozpoczęły statutową działalność. Były to kluby i świetlice dziecięce dla dzieci 4 - 6 letnich oraz biblioteka.  

   Z inicjatywy mieszkańców i przy ich wydatnym współudziale w 1989 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA zakończyła adaptację pomieszczeń magazynowych w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3. Na powierzchni 500 m kw. powstał Ośrodek Społeczno - Wychowawczy WZLOT świadczący usługi kulturalno - edukacyjne oraz sportowe na rzecz mieszkańców osiedli Bemowa, natomiast w osiedlu Górce rozpoczęła działalność filia tegoż OSW WZLOT przy ul. Kazubów 8.

  W 1992 roku po transformacji kraju OSW WZLOT zmienił swoją nazwę na Ośrodek Kultury i Edukacji Bemowo SM WOLA.

            Jesienią 1992 roku Zarząd SM WOLA w ramach rozszerzania działalności kulturalno-edukacyjnej na terenie osiedla Bemowo przekazał OKiE nowe pomieszczenia w budynku przy ul. Wolfkego 7. Tak samo stało się w osiedlu Górce, baza lokalowa ośrodka powiększyła się o dwie placówki przy ul. Kazubów i Bogatyńskiej 4.

Od tego momentu OKiE SM WOLA prowadzi działalność w czterech placówkach w osiedlach Bemowo I/II  i Bemowo IV oraz w trzech placówkach w osiedlu Górce.

 Aby poprawić i usprawnić działalność ośrodków Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA tworzy Dział Kultury, Edukacji i Sportu, któremu to działowi podlegają połączone spółdzielcze placówki kultury  tj. OKiE Bemowo i OKiE Górce.

 Działem Kultury, Edukacji i Sportu kieruje Pełnomocnik Zarządu SM WOLA.

 

Dzięki jego zabiegom w lipcu 2002 r. Zarząd SM WOLA przekazał lokal o łącznej powierzchni 200 m kw. przy ul. Bolkowskiej 2C na działalność OKiE Górce, likwidując zbyt małe i słabo dostosowane do prowadzenia tego typu działalności placówki. Po wykonaniu adaptacji pomieszczeń do potrzeb ośrodka w dniu 23 grudnia 2002 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby OKiE Górce przy ul. Bolkowskiej 2C.

  

Przez 24 lata największa siedziba OKiE SM WOLA na osiedlu Bemowo mieściła się w zaadoptowanych przez Spółdzielnię pomieszczeniach piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3, pomimo dobrej współpracy z dyrekcją Szkoły, władze Spółdzielni uznały, że prowadzona przez nas działalność powinna wyjść z piwnic. I tak oto w październiku 2004 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przeznaczeniu pomieszczeń

 przy ul. Powstańców Śląskich 108A o powierzchni 688 m kw. (w tym 125 m kw. dla biblioteki) na nową siedzibę Ośrodka Kultury i Edukacji Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.

Prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do oferowanych przez nas zajęć trwały 3 lata.

W 25-lecie prowadzenia przez spółdzielnię działalności kulturalno – edukacyjno – sportowej 5 września 2007r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby OKiE SM WOLA przy ul. Powstańców Śląskich 108A/22.

We wszystkich placówkach OKiE SM WOLA prowadzona jest różnorodna działalność kulturalno – edukacyjno – sportowa.

               Od 1994 roku w ośrodku działa klub szachowy „Szachem”, który w 1997r. został zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym. W naszym dorobku możemy poszczycić się wychowaniem nowego pokolenia młodych szachistów oraz kilku młodych sędziów szachowych.

W trakcie trwania roku edukacyjnego odbywają się co miesiąc turnieje szachowe.

Ośrodek Kultury SM WOLA organizował i przeprowadzał Warszawskie Mistrzostwa Juniorów.

   Przez wszystkie lata biblioteka zawsze towarzyszyła działalności Ośrodka, zarówno biblioteka m. st. Warszawy przy ul. Gołuchowskiej jak i prowadzona wspólnie z Domem Wojska Polskiego przy ul. Wolfkego 14 oraz dzisiejsza Wypożyczalnia nr 113 Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo, która znalazła schronienie w pomieszczeniach naszego Ośrodka przy ul. Powstańców Śląskich 108A/22.

              Dział Kultury, Edukacji i Sportu SM WOLA wspólnie z Radami Osiedli jest organizatorem licznych turniejów sportowych. Nie dysponujemy halą sportową w związku z czym nawiązaliśmy współpracę ze szkołami znajdującymi się w obrębie naszych osiedli oraz z halą sportową OSiR Urzędu Miasta st. Warszawy  i tam przeprowadzamy turnieje sportowe: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, badmintona, z TKKF WOLA współorganizujemy Bieg Warszawski.

 W filii przy ul. Bolkowskiei działał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 203 wolontariuszami.

Z inicjatywy Ośrodka dzieci mieszkańców naszej Spółdzielni uczestniczyły w wyjazdach kolonijnych do Białki Parczewskiej, Augustowa, Paczkowa.

Integralną częścią działań OKiE SM WOLA są Kluby Seniora.

    Prowadząc tak różnorodną działalność kulturalno - edukacyjno - sportową nie może się obyć bez zaistnienia naszych sekcji zarówno na niwie Dzielnicy Bemowo jak i miasta. Uczestnicy zajęć biorą udział w przeglądach zajmując czołowe miejsca i zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 

Nasze osiągnięcia:

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie plastyki:

I nagroda dla Pracowni Plastycznej OKiE SM WOLA maj 2003 i 2004 oraz nagrody i wyróżnienia dla jej uczestników.

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie literacko – teatralnej OKiE SM WOLA za rok 2003, 2004.

Nagroda dla zespołu wokalno – tanecznego XYZ maj 2003.

Wyróżnienia dla zespołu tańca klasycznego POINTA, maj2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009.

I nagroda dla zespołu POINTA w przeglądach Dzielnicy WOLA maj2005,2006,2007,2008,2009.

 I nagroda dla Zespołu Gitar Klasycznych OKiE SM WOLA czerwiec 2007, 2008,2009.

Wyróżnienie dla sekcji instrumentów klawiszowych.

Wielu uczestników zajęć organizowanych przez Ośrodek swoje talenty rozwija dalej w szkołach muzycznych, baletowych czy plastycznych.

             Nie sposób wymienić wszystkich nagród i wyróżnień jakie otrzymują uczestnicy oraz poszczególne sekcje i pracownie prowadzone przez OKiE SM WOLA.

Podsumowaniem naszych osiągnięć jest nagroda Burmistrza Dzielnicy BEMUS 2006  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla Pełnomocnika Zarządu SM WOLA ds. kultury, edukacji i sportu, którą wręczył Burmistrz podczas uroczystych obchodów urodzin Dzielnicy w czerwcu 2006r.

           

A teraz trochę statystki:

z odpłatnej formy zajęć w nowej siedzibie  OKiE SM WOLA

w pierwszym roku działalności skorzystało 686 osób, a w bezpłatnych akcjach zima i lato w mieście wzięło udział 1108 dzieci w wieku szkoły podstawowej, w imprezach i koncertach uczestniczyło 3409 widzów, natomiast w bibliotece zarejestrowano 4096 czytelników.

Księgozbiór znajdujący się w bibliotece liczy 26080 voluminów oraz 449 książek mówionych ( płyty CD).